תורת קבלת החלטות

jk.png

בספרו "נפילים או נפלים " מציג אהוד פוקס זיווג של החלטות חשובות בתולדות מדינת ישראל, עם פונקציה המהווה את הבסיס לתורת קבלת ההחלטות המודרנית מייסודם של פון-ניומן ומורגנשטרן, מילטון פרידמן וסאבאג'. ל"פונקציית התועלת" (שפותחה למטרת רווח כספי) נכון יותר לקרוא "פונקציית ההחלטה" (כאשר אינה מטפלת בנושאים כלכליים), המאפיינת כמעט כל מקבל החלטה ברמת מתאם של טביעת אצבעות בסיטואציה מסויימת. יש לציין כי הפונקציה משתנה אצל כל אדם כאשר משתנים התנאים החיצוניים והפנימיים המשפיעים עליו. יודגש שהמחליט אינו מצייר לעצמו את פונקציית ההחלטה שלו, אך מגיב אינטואיטיבית כאילו שרטט אותה, כפי ששחקן ביליארד אינו מחשב את מסלולי הכדורים לפי חוקי התנע אך פועל כאילו ידע אותם.

להלן תיאורים סכימתיים, הלקוחים מהספר, של בעיית ההחלטה והתוצאות הצפויות, כפי שהועמדו למבחן בפני ראשי ממשלות ישראל.